THE CONCEPT

WE ARE THE PLATFORM FOR UPCOMING LABELS

We are not just an ordinary store...

THE CHALLENGE

LAUNCHING A LABEL IS COMPLEX AND RISKY.

Having a great idea and creating an awesome product is not enough...

Het lanceren van een nieuw label is een complex en risicovol. Stel je hebt een fantastisch product en je bent er net zoals ons van overtuigd dat vele consumenten vandaag op zoek gaan naar betaalbare kwalitatieve producten die net dat tikkeltje meer hebben en persoonlijkheid uitstralen. Geen massaproductie, maar producten en merken met een verhaal… Hoe kan je nu jouw producten tot deze doelgroep brengen? De stap naar traditionele retailers is vaak groot en simpelweg onhaalbaar wegens de financiële drempel (minimale omzet, afnamehoeveelheden, voorraadrisico, track record, …) en commerciële oninteressante voorwaarden (zeer hoge marges). Vele startende ondernemers beginnen met een webshop. Merken die echter enkel via een online kanaal verkoop genereren zijn echter zeer uitzonderlijk. Het runnen van een webshop is daarnaast tevens erg tijdsintensief. En hoe bouw je online een merk op en breng je merkbeleving? Een populair alternatief zijn de pop up stores. Het runnen van een pop up store is echter iets helemaal anders dan creatief bezig te zijn met producten bedenken en te commercialiseren. Daarnaast vergt elke pop up tevens een uitgebreid productassortiment en een relatief hoge startinvestering.

Launching a new label is complex and risky. Suppose you have an amazing product and you are just like us convinced that many consumers are looking for affordable quality products with personality. No mass production but labels with a story. How do you bring yoru products to this audience? The step towards traditional retailers is often too big and simply not unrealistic because of the financial hurdles (company size, inventory risk, minimal quantities, track record, …) and commercial conditions (excessive margins). Many upcoming labels start with a webshop, but the ones that can make a profit from selling only online are very rare. Next to this running a webshop is time intensive. A popular idea is a pop up store. Running a pop up store is however something different than developing products and commercializing them. Next to this a pop up requires a minimal product range and a relative high investment.

BRAND STORY

KEEP IN CONTROL OF YOUR OWN DESTINY.

It is important for upcoming labels to keep in control of price setting, product range and brand messages. You want to keep in control of your brand and its destiny.

OUR PROPOSITION

YOU DESIGN. WE SELL.

Rent store space at premium shopping locations in an affordable, risk free way. We take care of selling your products from A to Z.

Het concept? Een fysiek verkoopplatform aanreiken aan nieuwe en/of relatief onbekende labels, zonder dat die er zelf aanwezig hoeven te zijn en dus hun tijd volop kunnen wijden aan hun creatieve exploten. SCOOP store is géén pop-up. Wel integendeel. Al zullen de merken en producten regelmatig wisselen, de winkel zelf blijft. Het is het gedroomde platform voor jonge designers en nieuwe merken die vaak niet over de middelen beschikken zelf een verkooppunt te openen. SCOOP store biedt hierop een creatief antwoord: ruimte, organisatie en personeel worden door SCOOP store verzorgd, waardoor de designer zich niet zelf bezig hoeft te houden met de verkoop van zijn of haar producten. Je bepaalt zelf de prijs van je producten en SCOOP store zorgt voor de verkoop ervan. Eenvoudig toch? Het komt er dus op neer dat je als beginnend label of designer een stuk van de ruimte huurt voor een klein vast maandelijks bedrag en een minimale commissie.  Deze commissie gebruiken wij voor o.a.  stimulering van het personeel, verpakkingsmateriaal, enz. Onze stores bevinden zich op premium shopping locaties. In juni 2014 openden we een eerste winkel in de hippe Kloosterstraat te Antwerpen, een jaar later een tweede op de Bruul in Mechelen en in 2016 maakten we de overstap naar Maastricht. Naar de toekomst toe zullen we tevens stores openen in andere steden. Op deze manier kunnen labels een breder publiek bereiken en geleidelijk aan meegroeien. 

The concept? Provide a physical sales platform to new and / or relatively unknown labels without having to be present and thus devote their time to their creative explores. SCOOP store is not a pop-up. On the contrary. Even though the brands and products will change regularly, the store itself remains. It’s the dreamed platform for young designers and new brands that often do not have the resources themselves to open a point of sale. SCOOP store offers a creative answer to this by offering retail as a service: rent space, organization and staff at premium shopping locations. You provide the products and determine the price and we sell it. So, as a starting label you’ll rent a m² shelving for an affordable fixed monthly fee and a minimal commission. We use this commission for staff stimulation, packaging materials, etc. Our stores are located in premium shopping locations. In June 2014 we opened a first store in the trendy Kloosterstraat in Antwerp, one year later a second one at the Bruul in Mechelen and in 2016 we opened one in Maastricht. In the future, we will also open stores in other cities. In this way, labels can reach a wider audience and gradually grow together with us.

TRACK RECORD

COLLABORATION WORKS.

We have build up a track record and have developed relationships with media and influencers.

LABELS
PRESS CLIPPINGS
COMMUNITY SOCIAL MEDIA NETWORK
PRODUCTS
THE PLATFORM

OUR MISSION IS TO GROW LABELS. IF YOU GROW, WE GROW.

A store allows to create a brand experience that is simply not achieveable on line. Next to a selling platform we are foremost a branding channel.

BRAND AMBASSADOR

Wij zijn veel meer dan louter een verkoopplatform. Merkbekendheid en visibiliteit zijn voor opkomende merken erg belangrijk en wij brengen dan ook graag het verhaal achter het label. Dit verhaal brengen wij zowel online als in de winkel. Zo beschouwen wij ons als ambassadeur voor uw label naar het brede publiek.

We are much more than just a sales platform. Brand awareness and visibility are very important for emerging brands and we like to bring the story behind the labe both online and in the store. We consider ourselves as ambassador for your label to the wider audience.

PUBLIC RELATIONS

PR is erg belangrijk voor opkomende merken maar tegelijkertijd erg duur. Naast onze eigen sociale media kan SCOOP store voortbouwen op een netwerk van media, influencers en bloggers en positioneert proactief bijzondere nieuwigheden. 

PR is very important for upcoming labels but is at the same time very expensive. In addition to our own social media, SCOOP can build upon a network of media, influencers and bloggers, proactively positioning newcomers.

SHOPPER FEEDBACK

Wij willen in de eerste plaats merken laten groeien. De beste manier is om direct feedback te geven vanuit consumenten. Deze feedback komt vanuit onze store crew, stylisten en bloggers. Wie koopt uw producten en waarom? Wat is de reactie van consumenten op uw producten? 

We want to grow brands. If they grow, we grow.  The best way is to give immediate feedback from consumers to the labels so they can learn and adopt. This feedback comes from our store crew, stylists and bloggers. Who buys your products and why? What is consumer response to your products?

LIKE WHAT YOU SEE?

CONNECT WITH US 

"The only way to do great work is to love what you do" (Steve Jobs)

Interesse? Opstarten bij SCOOP store is erg eenvoudig. Mail ons en geef even aan welke producten je brengt (als je een website hebt, geef dan even de link door). We bekijken dan even in welke mate de producten bij SCOOP store passen. We zijn hierbij op zoek naar leuke, originele en betaalbare producten. Indien je product zeer gelijkend is op deze van een label dat we al aanbieden, dan zal je nog even geduldig moeten zijn. We streven naar een complementair en geen vervangend aanbod. Je hoeft geen hoog academische scholing achter de rug te hebben, maar de producten dienen uiteraard wel een kwalitatieve afwerking te hebben. Als volgende stap maken we een afspraak (in SCOOP store of telefonisch). Hierbij luisteren we graag naar je verhaal en lichten we toe hoe we werken en wat we voor jou kunnen betekenen.  We maken ook een financieel voorstel op waarbij je meteen weet waar je voor staat. Vanaf bevestiging van het contract en ontvangst van de producten kan je doorgaans bij de start van de volgende maand je producten reeds verkopen. Eenvoudig toch? 

Interested? Starting at SCOOP store is very easy. Contact us by email and indicate what products you offer (if you have a website, please provide the link). We will look if the products are complementary to our existing portfolio. We are looking for nice, original and affordable products. If your product is very similar to that of a label we already offer then you will need to be patient. We strive for complementary labels and not substitutes. You do not need to have a high academic degree or international prizes, but the products should of course have a qualitative finish. As a next step, we make an appointment (in SCOOP store or by phone). Hereby we listen to your story and explain how we work and what we can do for you. We also make a financial proposal that immediately tells you what you are looking for. From the confirmation of the contract and receipt of the products, you can usually sell your products as of the start of the following month. No rocket science, right?